اولین ها - اولین بانک خون بند ناف ایران

دسته‌بندی اجتماعی
تاریخ انتشار ۱۹ آذر ۱۳۹۷

اشاره به پیشرفت های ایران دارد که برای اولین بار در تاریخ ایران اتفاق افتاده است که همه آنها در همین 4 دهه گذشته و بعد از انقلاب رخ داده است. اولین بانک خون بند ناف ایران

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!