باهنر: عده‌ ای از مقوله حصر سران فتنه نان می‌ خورند

37

باهنر: عده‌ ای از مقوله حصر سران فتنه نان می‌ خورند محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با برنامه جهان‌آرا گفت: یک عده‌ای دارند از مقوله حصر سران فتنه نان می‌خورند.

تاریخ انتشار ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
دسته‌بندی سیاسی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!