انتقاد صریح نوید محمدزاده ازوضعیت اکران بدون تاریخ بدون امضا

723

انتقادات صریح نوید محمدزاده ازوضعیت اکران بدون تاریخ بدون امضا؛ سیاست گذاری این است که فیلم های کمدی بفروشند! به اجبار ده سانس به فیلمی دادند که یک سانسش هم پرنمیشود!

تاریخ انتشار 6 فروردین 1397
دسته‌بندی بانوان
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!