برخی معتقدند جوان راه حل نیست مسئله است

101

«محمد سعید ذکایی» جامعه شناس و استاد دانشگاه در نشست جوانان و جوانی در ایران:

تاریخ انتشار 3 مرداد 1397
دسته‌بندی سیاسی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!