رودخانه ای از زباله و نخاله های ساختمانی عاملی برای به خطر افتادن محیط زیست در بیلند

دسته‌بندی تکنولوژی
تاریخ انتشار ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!