مستند جدید خارجی از زندگی ترنس ها در ایران

22

مصاحبه با پسری که می خواهد دختر باشد: هنوز هم با تمام فامیل قطع رابطه ام ..و دختری که پسر شد : خیلی صبور بودم که 22 سال صبر کردممصاحبه با دکتر اوحدی اولین سکس تراپیست ایرانی ساکن امریکا

تاریخ انتشار 02 خرداد 1397
دسته‌بندی مستند