باز شدن دریچه‌ های سد ماملو در شرق تهران

دسته‌بندی خبری
تاریخ انتشار 31 01 1398

باز شدن دریچه‌ های سد ماملو در شرق تهران

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!