سخنان حاج سعید قاسمی# در مورد عباس آخوندی #و وزرای دولت روحانی #

474

مرد جبهه وجنگ سردار سعید قاسمی #

تاریخ انتشار 25 اردیبهشت 1398
دسته‌بندی سیاسی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!