پیشتازی 7 درصدی دموکرات ها از جمهوری خواهان-

32

2 days ago - جدیدترین نظرسنجی دو رسانه آمریکایی پیشتازی دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای کنگره و ثابت ماندن سطح نارضایتی مردمی از عملکرد «دونالد ...

تاریخ انتشار 15 آبان 1397
دسته‌بندی سیاسی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!