اسموتی سبز


نوشیدنی سبز نه تنها سرشار از ویتامین های مختلفه بلکه برای پاکسازی بدن هم ضروریه، این نوشیدنی میتونه سیستم گوارشی رو پاکسازی کنه و به افزایش متابولیسم بدن کمک میکنه، نوش جونتون

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!