ویدیوی درباره تمامی قوانین جالب خانواده

28

قوانین خانواده از قوانینی هستند که مردم بیشترین مواجهه و درگیری را با آنها دارند. اگر شخصی خارجی مشکل حقوقی خود در مورد حقوق خانواده مثل ازدواج، طلاق یا حضانت را در دادگاه ایران مطرح کند، دادگاه طبق قانون کشور خودش حکم میدهد. همچنین شخص ایرانی حتی اگر در خارج کشور باشد، مسائل مربوط به حقوق خانواده اش تابع قانون ایران است.

تاریخ انتشار ۳۰ دی ۱۳۹۷
دسته‌بندی اجتماعی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!