نجات بچه گوزن توسط مادرش در خیابان

دسته‌بندی حیوانات
تاریخ انتشار ۱۸ تیر ۱۳۹۸

گوزن مادر به مک بچه اش شتافت Driver captures a mother deer save her baby

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!