چرا متفقین با وجود اعلام بی‌طرفی ایران، دست به اشغال ایران زدند؟

دسته‌بندی ورزشی
تاریخ انتشار ۴ شهریور ۱۳۹۸

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!