امیر تاجیک - دنیای سیاست و ارتباطات جهانی

14

امیر تاجیک - دنیای سیاست و ارتباطات جهانی/ بررسی کتاب ارتباطات جهانی و سیاست خارجی آقای ایتان گیلبوآ در ارائه دانشجویی با موضوع دیپلماسی رسانه ای.در این ارائه با دکتر محمد سرافراز، رئیس سابق رسانه ملی و دکتر حسام الدین آشنا، مترجم و گردآورنده کتاب و همچنین آقای بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه گفتگو شده است.

تاریخ انتشار 26 اسفند 1396
دسته‌بندی مستند
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!