شکل های مختلف فعل داشتن - قسمت 1

17

این کلیپ آموزشی درباره ی شکل های مختلف فعل داشتن است. در این ویدئو شما حالت های مثبت, منفی و پرسشی فعل داشتن را خواهید یافت. درس ۱۴

تاریخ انتشار ۹ شهریور ۱۳۹۶
دسته‌بندی آموزشی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!