یزدی عصبانی با خودروی بیمه شده اش داخل دفتر بیمه رفت

435

یزدی عصبانی با خودروی بیمه شده اش داخل دفتر بیمه رفت www.nikru.ir

تاریخ انتشار 21 مرداد 1397
دسته‌بندی حوادث
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!