بازدید وزیر محترم ارتباطات از نمایشگاه ایران استارتاپ اکسپو


در محل نمایشگاه های بین المللی مشهد همزمان با نمایشگاه الکامپ 16 الی 12 دی ماه 1397 " نمایشگاه ایران استارتاپ اکسپو ایرانکام و شهرهوشمند برگزار گردید. در این نمایشگاه که در سالن بهار برگزار شد، تلاش های شایان توجهی در برقرار ی ارتباط موثر میان استارتاپ ها، سرمایه گذاران، فعالین استارتاپی و مردم انجام گرفت. همچنین فعالیت های حرفه ای اکوسیستم استارتاپی را نیز شاهد بودیم.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!