وقتی ضدانقلاب‌ها به جان هم می افتند!

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

عبدالستار دوشوکی کارشناس شبکه های تندرو وهابی: داستان های دایی جان ناپلئون و جیمزباند شما که گزافی گویی است اگر چه مورد علاقه مردم است اما به دلیل عدم باورپذیری برای اعتبار اپوزوسیون خطرناک است.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!