تست تصادف ب ام و سرى ٥ جدید با دریافت ٥ ستاره ایمني

15

ويدئويي فوق العاده از ازمايش ماشين هاي ب ام و سرى ٥ جدید

تاریخ انتشار ۲۱ تیر ۱۳۹۶
دسته‌بندی تکنولوژی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!