شهریاری: خروج و ورود ما به FATF چه تعهداتی را ایجاد می‌کند؟

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار ۱۴ مهر ۱۳۹۷

شهریاری: خروج و ورود ما به FATF چه تعهداتی را ایجاد می‌کند؟

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!