معاندین ؛ امام جماعت مسجد اموی دمشق که توسط داعش ربوده شده بود.....

39

معاندین ؛ امام جماعت مسجد اموی دمشق که توسط داعش ربوده شده بود..... شیخ مأمون

تاریخ انتشار ۵ شهریور ۱۳۹۶
دسته‌بندی مذهبی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!