ف.ای.تی.اف شناسی بخش سوم

308

آیا با پیوستن به اف.ای.تی.اف از لیست سیاه خارج می‌شویم؟ منتقدان می گویند حتی در صورت تصویب CFT و پالرمو، تضمینی وجود ندارد که اف.ای.تی.اف ایران را از فهرست سیاه خارج کند.

تاریخ انتشار 5 اسفند 1397
دسته‌بندی سیاسی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!