آیا محمد بن سلمان به قتل رسیده است؟

47

آیا محمد بن سلمان به قتل رسیده است؟حدود یک ماه از حادثه حمله به کاخ سلطنتی عربستان سعودی میگذرد و در این مدت یک ماه از ولیعهد سعودی محمد بن سلمان خبری نیست؟ آیا اون واقعا به قتل رسیده است؟ یا اینکه زخمی شده است؟

تاریخ انتشار 05 خرداد 1397
دسته‌بندی خبری
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!