موثرترین درمان برای آسم

2.4K

ما در طول روز با محرک های مختلفی در تماس هستیم که این محرک ها در نیمه دوم سال بیشتر هستند مثل: آلودگی هوا، ویروس های سرماخوردگی و ...، این محرک ها ممکن است باعث بروز حساسیت هایی شوند مثل: سرفه، تنگی نفس و خس خس که اگر به این حساسیت های به نظر کوچک و معمولی توجه نکنیم ممکن است به آسم مبتلا شویم.

تاریخ انتشار 5 اردیبهشت 1397
دسته‌بندی سلامت
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!