لایو اکشن بازی anthem


ویدیو لایواكشن از بازی Anthem كه توسط كارگردان فیلم District 9 ساخته شده است و بیشتر از فیلم كوتاه به یك تریلر شباهت دارد npcbot.ir

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!