فن بیان، سخنوری ، آموزش سخنرانی و فن بیان ،سخنوران - فن بیان - سخنوری - اصول فنون مذاکره- غلبه بر ترس و اضطراب

دسته‌بندی آموزشی
تاریخ انتشار ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!