سردردهای میگرنی و تغذیه

11

تغذیه می تواند روی تمام بیماری های بدن ما تاثیر مستقیم دارد.می توان حملات میگرنی را با تغذیه کنترل کرد.تیم حرفه ای ایده آل با مدیریت پروانه کاظمیمشاوره رایگان0919909068302144483079

تاریخ انتشار آبان 01 1398
دسته‌بندی آموزشی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!