سردردهای میگرنی و تغذیه

دسته‌بندی آموزشی
تاریخ انتشار آبان 01 1398

تغذیه می تواند روی تمام بیماری های بدن ما تاثیر مستقیم دارد.می توان حملات میگرنی را با تغذیه کنترل کرد.تیم حرفه ای ایده آل با مدیریت پروانه کاظمیمشاوره رایگان0919909068302144483079

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!