اگر به زور شمشیر بود که باید با حمله مغول ها به ایران، همه مردم بودایی می شدند.

49

جواب محکم رحیم پور ازغدی به کسانی که می گویند ایرانیان به زور شمشیر مسلمان شدند این حرف هم تهمت به اسلام است و هم توهین به ایرانیان که انسان های ترسویی بودند. اگر به زور شمشیر بود که باید با حمله مغول ها به ایران، همه مردم بودایی می شدند.

تاریخ انتشار 19 اسفند 1397
دسته‌بندی مذهبی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!