ما در مقابل تهدید ، تهدید میکنیم.(بیانات مقام معظم رهبری در دانشگاه افسرى امام على (علیه السلام)

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار 25 اردیبهشت 1398

ما اهل تجاوز به هیچ ملتى و هیچ كشورى نیستیم؛ ما هرگز اقدام به جنگ خونین نمیكنیم - ملت ایران این را به اثبات رسانده است - اما ما ملتى هستیم كه هرگونه تجاوز را، بلكه هرگونه تهدید را، با استوارى و با قدرت كامل پاسخ خواهیم داد. ما ملتى نیستیم كه بنشینیم تماشا كنیم قدرتهاى پوشالىِ مادى كه از درون كرم......

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!