سازگاه، سنتور درس چهارم

43

دوره اول: آشنایی با ساز و نوازندگی سنتور درس چهار: معرفی برخی اجزای (حروف) اصلی موسیقی ایرانیاین درس برای افراد مبتدی مناسب بوده و آموزش تک و ریز است. در این قسمت با کمک تمرین اول و دوم، توضیحاتی در مورد نحوه اجرای این دو عنصر اصلی موسیقی بر روی سنتور داده می‌شود. تکرار روزانه تمرین‌های اول و دوم برای افراد مبتدی توصیه می‌شود.برای دیدن نسخه کامل به سایت sazgah.com مراجعه کنید.

تاریخ انتشار 11 شهریور 1397
دسته‌بندی موسیقی