واکنش روحانی به تحریم ظریف در تبریز

6
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!