سر پنجه ناتوان بر مپیچ !! شعر از سعدی

20

اشعار بوستان سعدی باب اول در عدل تدبیر و رایتهیه و تدوین مجید خندلی آلمان شهر برلین سال 2019 میلادی برابر با 1397 هجری شمسی

تاریخ انتشار 18 بهمن 1397
دسته‌بندی اجتماعی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!