قدیما بچه ها چهارشنبه سوری چی میخوندند؟

9

#Kaset#كاستهدیه کاست به بچه های دیروزیادتان هست چهارشنبه سوری‌ها چه رسومی داشتید؟ چه شعرهایی می‌خواندید؟ کجاها می‌رفتید؟ بچه‌های امروز خاطره آن روزها را برای شما زنده کردند ❤️#ایرانم_سبز_بمان

تاریخ انتشار 29 اسفند 1397
دسته‌بندی اجتماعی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!