ماجرای نرسیدن نان روغنی تو سر صف در رمضان


بازیگران : آرمین احمدی، ابوالفضل بهزاد فیلمبردار :فرزین علی اقدم خدا نکنه تو صف نونوایی در ماه رمضان به آدم نون نرسه خیلی بده ! توجه : الچورحی یعنی همان نان

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!