موزیک ویدیو جدید ایوان بند - زیبای من

دسته‌بندی موسیقی
تاریخ انتشار دی 03 1398

جانم به لب آمد عجب صبری تو داری من که مردمپیراهنم را پاره کن من بویی از یوسف نبردمامشب کلید خانه را دیوانه را دستت سپردم ...جانم به لب آمد عجب صبری تو داری وقت دیدار کو شانه ات دیوانه ات مانده میان بغض و رگبارچون آخرش عاشق سرش یک شانه میخواهد نه دیوار ...تو ماه پیشانی چرا در آسمانم نیستی وایای ماه پیشانی بگو در آسمان کیستی وایتو هم ز خویشم رانده ای هم در گلویم مانده ای وای ...هر روز مردم پای تو یک روز خاطر خواه من باش...

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!