( بابک جهانبخش - عاشقی )


➡چقدر خوبی تو چشای تو هستو چقدر ساده میشه دل به تو بستو چقدر خوشبختی،واسه من میاری با تو میشه تو یه فصل بهاری عاشقی کرد،آره،عاشقی کرد عاشقی کرد،آره،عاشقی کرد با تو دنیای من میشه بهشت با تو میشه تموم سرنوشت با تو میشه که تا بینهایت با تو میشه

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!