ویرانیهای مهیب طوفان مایکل در آمریکا

289

این طوفان دستک 13 آمریکایی را کشته است. مایکل مهیب ترین طوفان قاره ای آمریکا در 50 سال اخیر بوده است.

تاریخ انتشار 21 مهر 1397
دسته‌بندی حوادث
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!