جلسه 201 دوره آموزشی نظام شناسی(نظام تربیتی اسلام)

15

موضوعات :-پیشینه خلقت انسان ازمنظر نظام تربیتی اسلام و نظام تربیتی غربی-بحثی پیرامون خلیفه الهی-ودایع الهی عرضه شده بر انسان در عالم ناسوت-قلب روحانی ؛ محور اصلی در ودایع الهی-مفهوم حضور قلب-عوامل رشد ودایع ملکوتی-اهمیت نماز اول وقت-هداف پرورش قوای ملکوتی

تاریخ انتشار 18 آبان 1397
دسته‌بندی مذهبی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!