درس ۱۵ - آموزش شکل های مختلف فعل داشتن

29

این کلیپ آموزشی درباره ی شکل های مختلف فعل داشتن است. در این کلیپ شما حالت های مثبت, منفی و پرسشی فعل داشتن را خواهید یافت

تاریخ انتشار ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
دسته‌بندی آموزشی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!