مچ گیری زن از همسر خائنش در فرودگاه وقتی با زنی دیگر قصد رفتن به سفر تفریحی را داشت/ ویدیو


مردی که به دور از چشم همسرش با زنی دیگر قصد رفتن به سفر تفریحی را داشت توسط همسر خود دقایقی قبل از پرواز غافلگیر شد. همسر این مرد که از روابط پنهانی او با زن دیگر مطلع شده بود، سر بزنگاه مچ آنها را در فرودگاه بین‌المللی خوزه ماریا کوردوا واقع در کلمبیا گرفت .زن خشمگین با دیدن رقیب عشقی خود، موهای او را در دستانش گرفته بود و با خود می‌کشید در حالی که همسرش سعی داشت به درگیری خاتمه دهد.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!