روایت شیدایان حسین(ع)

424

اربعین روایتی درازآهنگ از شیدایی و عشق به نماد ایثار و عزتمندی حسین بن علی(ع) است. واقعیتی است كه قرن ها اشک ها را بر گونه آدمیان جاری و اهل تفكر را با فلسفه زیست عزتمندانه آشنا ساخته است

تاریخ انتشار 7 آبان 1397
دسته‌بندی مذهبی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!