زودنیوز جدید - امیدواریم دولت با عرضه ملخ دولتی طرح تنظیم بازار را انجام دهد !

12

زودنیوز جدید - امیدواریم دولت با عرضه ملخ دولتی طرح تنظیم بازار را انجام دهد !

تاریخ انتشار 14 02 1398
دسته‌بندی طنز
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!