هشتک هفته ی سازمان ماله کش خراسان شمالی

110

در این گزارش که از آقای حامد حمامی پخش شده همچنان در ماله کشی مشکلات اجتماعی استان اصرار میورزند البته بخش قطره دو هزاری گویا در بخش دوم خبری شبکه میلی خراسان شمالی جرئت پخش آن نشد ولی فارس خراسان شمالی گویا لقمه ی چربی از ماله کشی قطره دوهزارتومنی گیرش اومده به صورت ارتشی این درد را تیمار میکند

تاریخ انتشار 11 مرداد 1397
دسته‌بندی خبری
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!