گشت ارشاد چهل سال است نمی تواند برای حجاب نتیجه بگیرد

200

حسین فرحبخش:گشت ارشاد چهل سال است نمی تواند برای حجاب نتیجه بگیرد/زمانی که بخواهید مردم را دین گریز کنید من وظیفه دارم مردم را روشن کنم که دارید دین گریزی راه می اندازید

تاریخ انتشار 20 مهر 1396
دسته‌بندی سیاسی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!