ملودایو: پادکست موسیقی گپ دایو قسمت 11 - نقد و بررسی موسیقی فیلم تبدیل شوندگان Transformers

43

اپتیموس پرایم،‌ بامبل بی و سایر قهرمانان و ضد قهرمانان ترنسفورمرز چگونه بر پردههای سینما ظاهر شدهاند؟‌ موسیقی تجاری چیست و سینمای تجاری چه خدمت و خیانتی در پیشرفت موسیقی متن فیلمهای سینمایی داشته است؟‌ تجربهی موفق فیلم‌های لگو و ترانسفورمرز در گیشه چه پیام‌هایی در مورد سلیقهی موسیقیایی مخاطبان امروز دارد؟‌ با ما در پادکستهای گپ دایو همراه باشید تا برای این سؤالات پاسخی شنیدنی پیدا کنیم.

تاریخ انتشار 15 شهریور 1397
دسته‌بندی فیلم