صحبت های پرشور محمدرضا درویشی در اختتامیه جشنواره موسیقی جوان

598

صحبت های محمدرضا درویشی، پژوهشگر موسیقی مقامی و نواحی ایران، در اختتامیه جشنواره موسیقی جوان از اهمیت این موسیقی و نامیرایی آن گفت. www.hafdang.com

تاریخ انتشار 1 ماه پیش
دسته‌بندی موسیقی