تعقیب و گریز زرافه ها توسط سگ‌های وحشی

45

تعقیب و گریز زرافه ها توسط سگ‌های وحشی - احتمال شکار کردن زرافه توسط این درندگان تقریبا صفر است.

تاریخ انتشار 18 بهمن 1396
دسته‌بندی مستند
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!