پیام دکتر انصاری مود درباره اظهارات نادرست درباره قطره؟

97

با احترام به جناب آقای دکتر انصاری مود لازم به ذکر است که ما هر روز از این صحنه ها فیلم و عکس و راش تهیه میکنیم و برای به حکمیت نشاندن صداقت گه گداری راشهای مان را در اینترنت انتشار میدهیم-اینکه همه از این تیکه خوششون اومده مشکل من و شما و مخصوصا حاج آقای گریوانی نبوده-متشکرم

تاریخ انتشار 10 مرداد 1397
دسته‌بندی خبری
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!