افزایش تنش تجاری چین و آمریکا

35

تنش های تجاری چین و آمریکا شکل خشونت آمیزی به خود گرفته است.

تاریخ انتشار 26 دی 1395
دسته‌بندی خبری
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!