فیلم انفجار انتحاری اتوبوس سپاه سیستان بلوچستان


فیلم انفجار انتحاری اتوبوس پرسنل سپاه در سیستان بلوچستان این ویدیو توسط مردم در سیستان و بلوچستان گرفته شده و در فضا مجازی دست به دست میشود

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!